Dr. Christian Brosch

Dr. Christian Brosch

Geschäftsführer des Departments Informatik

Department Informatik (INF)
Geschäftsstelle des Department Informatik

Raum: Raum 02.156
Martensstr. 3
91058 Erlangen